Categories Văn học

Giới thiệu 5 tác phẩm quốc bảo của Hồ Chí Minh

5 tác phẩm quốc bảo của Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng kiệt xuất, trong khối di sản tinh thần mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam có 5 di sản đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Bạn đọc hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ thông tin 5 tác phẩm Quốc bảo của Bác Hồ.

Để giới thiệu, đồng thời lan tỏa giá trị những tác phẩm bảo vật quốc gia trong di sản Bác Hồ đã để lại cho dân tộc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách 5 bảo vật quốc gia trong đó bao gồm nội dung tác phẩm Đường cách mệnh; Nhật ký trong tù; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước; Di chúc.

Trong cuốn sách có giới thiệu toàn bộ 5 tác phẩm của Chủ tích Hồ Chí Minh đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

5-tac-pham-quoc-bao-cua-bac-ho
5 tác phẩm của Hồ Chí Minh

Trong đó 5 tác phẩm Quốc bảo của Bác Hồ bao gồm:

Được Cách Mệnh

“Đường Cách Mệnh” là một tác phẩm chính trị của Hồ Chí Minh, được viết vào năm 1927. Tác phẩm này là một tuyên bố rõ ràng về tư tưởng cách mạng của ông và đường lối mà ông tin tưởng là cần thiết cho việc giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách đô hộ và bạo chúa.

Trong “Đường Cách Mệnh”, Hồ Chí Minh trình bày một phân tích sâu sắc về tình hình xã hội và kinh tế của Việt Nam thời đó, chỉ ra sự bất công và bất bình đẳng mà dân chúng phải chịu đựng dưới chế độ thực dân Pháp và các thế lực phản động bên trong. Ông đề xuất một con đường cách mạng, thông qua việc tổ chức nhân dân, đoàn kết các tầng lớp và đấu tranh không khoan nhượng cho tự do và độc lập của dân tộc.

Tác phẩm này không chỉ là một tuyên bố về lý tưởng mà còn là một hướng dẫn chi tiết về cách thức xây dựng và tổ chức phong trào cách mạng tại Việt Nam. “Đường Cách Mệnh” đã trở thành một nguồn cảm hứng và một tài liệu quan trọng cho những người tiếp tục đấu tranh cho độc lập và tự do của quốc gia.

Nhật ký trong tù

“Nhật ký trong tù” là một tập hợp các bài viết, bài thơ và tâm sự của Hồ Chí Minh khi ông bị giam trong nhà tù Côn Đảo từ năm 1930 đến 1933. Trong những bức thư và nhật ký này, Hồ Chí Minh ghi lại những suy tư sâu sắc về cách mạng, về tình hình chính trị và xã hội của Việt Nam, cũng như những khát vọng và niềm hy vọng về tương lai của dân tộc.

Trong “Nhật ký trong tù”, Hồ Chí Minh miêu tả cuộc sống trong nhà tù, những khó khăn và gian khổ mà anh phải đối mặt, nhưng cũng không quên nêu bật những niềm vui nhỏ, những cảm xúc và suy nghĩ tích cực. Ông thể hiện sự kiên nhẫn, quyết tâm và lòng dũng cảm trong cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập của dân tộc.

“Nhật ký trong tù” không chỉ là một tài liệu lịch sử quý giá về giai đoạn đầu của phong trào cách mạng Việt Nam, mà còn là một biểu tượng của sự kiên trì và quyết tâm của Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh cho ý chí của dân tộc. Tác phẩm này đã trở thành nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần cho các thế hệ sau này của người Việt Nam trong hành trình vươn lên và xây dựng đất nước.

5-tac-pham-quoc-bao-cua-bac-ho2
Nhật ký trong tù là 1 trong 5 di sản đã được công nhận là bảo vật quốc gia của Hồ Chí Minh để lại

Xem thêm:

Bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

“Bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là một tài liệu quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, được Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại Hội nghị Lan Kết Tổng đồng Thành Công của Đảng Cộng sản Việt Nam (tức Đảng Lao động Việt Nam sau này) và các tổ chức dân chủ khác, tổ chức tại Cao Bằng từ ngày 10 đến 17 tháng 2 năm 1941.

Trong bản thảo này, Hồ Chí Minh nêu rõ tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam dưới sự chi phối của thực dân Pháp và chế độ bành trướng Nhật Bản. Ông kêu gọi toàn dân Việt Nam đoàn kết, đứng lên chống lại thực dân và bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” đã phát huy tác động to lớn, làm tăng sự đoàn kết và quyết tâm trong cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp và sau này là thực dân Nhật Bản. Tài liệu này cũng đã làm nền móng cho việc xây dựng và tổ chức cuộc kháng chiến toàn quốc, mở ra con đường dẫn đến chiến thắng lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước là một tài liệu quan trọng được Hồ Chí Minh viết vào năm 1945, đồng thời với việc đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bản kêu gọi này được phổ biến rộng rãi trong nhân dân và có vai trò quan trọng trong việc động viên, khích lệ nhân dân tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại thực dân Pháp và xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ.

Trong “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”, Hồ Chí Minh nêu bật tình hình chính trị và xã hội của Việt Nam thời bấy giờ cùng với đó là sự gia tăng của các cuộc đấu tranh chống lại thực dân và lòng yêu nước của nhân dân. Ông kêu gọi tất cả mọi người, từ dân bình thường đến quân đội tất cả cùng đoàn kết, đứng lên và chiến đấu để giành lại độc lập và tự do cho đất nước.

Tài liệu này đã đóng vai trò quan trọng trong việc gây quỹ, tuyên truyền và tạo động viên trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, và đã được coi là một biểu tượng của lòng yêu nước và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập.

Di chúc

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được gọi là “Di chúc Bác Hồ”, là một tài liệu quan trọng và được coi là một phần của di sản văn hóa lịch sử của Việt Nam. Di chúc này được viết vào tháng 5 năm 1965, chỉ đạo về việc chôn cất và xử lý xác của Bác sau khi qua đời.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi tiếng với câu nói: “Bản thân tôi muốn được hỏa tang sau khi mất. Để tạo thành đất phủ mình, thì sau này mọi người có thể nhìn thấy mình thông qua cây cỏ hoa lá mầm mọc lên xanh tốt.”

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng quan trọng của sự kính trọng và tôn trọng đối với ông, và nó được duy trì và bảo tồn như một phần của di sản văn hóa của quốc gia.

Trên đây là chia sẻ thông tin của 5 tác phẩm quốc bảo của Bác Hồ, hy vọng từ đó bạn đọc đã cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về văn học.

Bình Luận
5/5 - (1 bình chọn)

About The Author